Energiatodistus

Energiatodistus on todistus rakennuksen ympäristö- ja energiatehokkuudesta. Etusivulla on energialuokka (A-G), joka kertoo rakennuksen energiatarpeen ympäristövaikutuksista.
Eri lämmitysmuodot on painotettu kertoimilla. Energiatodistuksesta löytyvä laskettu ostoenergia kertoo enemmän energiatehokkuudesta. Yleensä energiatodistuksesta löytyy myös toteutunut energiankulutus. Todistus on voimassa 10 vuotta.


Olemassaolevalle rakennukselle kerrotaan energiatodistuksessa myös keskeisimmät toimenpidesuositukset energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatodistus (toteutunutta kulutusta lukuunottamatta) ei kerro talon asukkaiden tottumuksista vaan rakennuksesta itsestään. Meidän ohjeistuksella on pystytty pienentämään omakotitalon energian kokonaiskulutusta jopa yli 40% vuositasolla.

Myynti- ja vuokraustilanteissa energiatodistus tarvitaan tällä hetkellä asuinkerrostaloille sekä vuonna 1980 tai myöhemmin käyttöönotetuille pientaloille. Energialuokka on merkittävä myynti- ja vuokrausilmoituksiin ja oltava nähtävillä esittelytilanteessa. Jos energialuokkaa ei ole myynti-ilmoituksessa, niin se kertoo, ettei kyseinen myyjä välitä tehdä kauppaa kuten laki sen määrää tehtäväksi.


1.7.2014 alkaen myös rivi- ja ketjutaloille (esim. autotalleilla yhdistetyt omakotitalot) sekä liike- ja toimistorakennuksille

1.7.2015 alkaen myös hoitoalan rakennuksille sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksille.

1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille.


Kevennetty menettely (tunnus H) riittää vähäarvoisille kiinteistöille (alle 50 000 €), pienivuokraisille kiinteistöille (alle 350 €/kk) sekä kohteille, joissa ei ole julkista esittelyä (esimerkiksi myynti perheenjäsenelle). Kevennetyn todistuksen voi laatia kuka tahansa, ja lomakkeen saa Motivan sivuilta.


Energiatodistusta ei tarvitse tehdä ollenkaan seuraavissa tapauksissa:

Pinta-ala alle 50 neliömetriä

Loma-asumiseen tarkoitettu rakennus (paitsi majoituselinkeinokäytössä tarvitaan energiatodistus)

Tilapäinen tai määräaikainen rakennus

Teollisuus- ja korjaamorakennus, uimahalli, jäähalli, varastorakennus, liikenteen rakennus sekä rakennukseen liittyvä tai erillinen moottoriajoneuvosuoja

Muu kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantare vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus

Suojeltu rakennus

Kirkko tai muu uskonnollisen yhteisön rakennus, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen tarkoitettuja tiloja

Kasvihuone, väestönsuoja tai muu rakennus

Puolustushallinnon käytössä oleva rakennus


Myös esimerkiksi, jos omakotitaloon on tehty laajennus 1980 vuoden jälkeen, mutta se on otettu alun perin käyttöön ennen vuotta 1980, ei siihen tarvitse tällä hetkellä tehdä energiatodistusta myynti- tai vuokraustilanteessa.


Vanha (vihreä) energiatodistus kelpaa, jos se on voimassaolopäivänsä mukaan voimassa. Tällöin ilmoituksessa kerrottavaan energialuokkaan on merkittävä merkintä 2007, esimerkiksi Energialuokka A (2007). Vanhat energialuokat ovat hyvin karkeasti sanottuna kaksi luokkaa pienempiä kuin uudet, eli esim. vanha A-luokka (2007) vastaa nykyistä C-luokkaa.


Isännöitsijätodistukseen sisältyvät todistukset kelpaavat vuoden 2014 loppuun asti.


Jos energiankulutusta on olemassa olevassa talossa mitattu ja se pystytään varmasti toteamaan, on se ilmoitettava energiatodistuksessa. Toteutunut, varmennettu kulutus löytyy energiatodistuksesta. Toteutuneessa kulutuksessa on ongelma. Nykyinen käyttäjä on voinut esimerkiksi asua suuren osan vuodesta muualla, jolloin toteutunut kulutus näyttää selvästi liian matalaa tulosta. Meillä on kokemusta talosta jonka asukkaat asuvat hoivakodissa sekä toinen talo jonka asukkaat viettävät 11kk vuodessa Costa Del Solilla. Molemmissa taloissa todella pienet vuosikulutukset.


Miten energiatodistuksen tekeminen tapahtuu?


Olemassa olevaan rakennukseen energiatodistuksen tekeminen vaatii paikan päällä käyntiä. Talossa mitataan muun muassa ikkunoiden, ovien seinien, yläpohjan ja alapohjan pinta-alat sekä tutkitaan esimerkiksi lämmitys-, ilmanvaihto- ja vesijärjestelmät. Läpikäydään talon asiakirjot ja piirustukset. Todetaan lämmityslaitteiden, ilmanvaihtokoneiden jne merkit ja tyypit. Todetaan, että talon rakenteet ovat sitä mitä piirrustukset kertovat niiden olevan.

Energiatodistuksen laatijalla on virkavastuu tekemisistään ja velvollisuus säilyttää laskennan lähtötiedot 12 vuotta. Energisti valokuvaa piirustukset jotta vältymme mappihivakoiden varastoinnilta.

Esimerkiksi omakotitalossa käynti kestää tyypillisesti muutaman tunnin. Jos tarkempia tietoja rakenteista ei ole saatavilla, käytämme taulukkoarvoja rakennuslupavuoden mukaan. Nämä arvot ovat tyypillisesti heikompia kuin todelliset arvot koska ne perustuvat usein esim. rakennuslupavuoden rakentamismääräysten minimivaatimuksiin.


Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt, auktorisoitu henkilö. Pätevyyksiä on kahta tasoa: perustaso ja ylempi taso. Ylemmän tason pätevyys vaaditaan käytännössä vain suurissa uudiskohteissa, joissa on jäähdytys. Pätevöitymiseen vaaditaan riittävä koulutus ja työkokemus sekä hyväksytty pätevöitymistentti. Lista pätevöityneistä henkilöistä löytyy Aran nettisivuilta.


Energiaselvitys on uudiskohteille vaadittava kokonaisuus. Se sisältää energiatodistuksen, lämmitystehontarvelaskelman ja lämpöhäviöiden tasauslaskennan.

Muutostöissä tai laajennuksissa riittää usein enrgiaselvitys.Energiatodistus on rakennuskohtainen, eli esimerkiksi kerrostaloasuntoa myydessä energiatodistus on oltava koko kerrostalon osalta. Tällöin mitä luultavimmin esimerkiksi asunto-osakeyhtiö maksaa energiatodistuksen laadinnan. Todistus on voimassa 10 vuotta kerrallaan.


Miksi energiatodistuksessa laskettu ostoenergia on paljon suurempi kuin todellinen energiankulutukseni?

Tähän voi olla monta syytä. Energiatodistus laaditaan rakennuksesta eli käyttäjän kulutustottumuksia ei huomioida. Lasketun ja toteutuneen eroa tuottaa esim. käyttäjän tottumukset kuten takan käyttö, vedenkulutus ja sähkölaitteiden käyttö. Myös poikkeuksellisen lämmin tai kylmä talvi (tai kesä) vaikuttaa.


Voivatko myyja ja ostaja sopia, että talokaupassa ei tarvita energiatodistusta?

Sopimuksella ei voi kumota sitä minkä laki vaatii. Eihän autokaupassakaan voida kirjoittaa kauppakirjaan sopimusta siitä, että tätä autoa saa ajaa ilman korttia.


Olen tehnyt paljon remontteja ja papereitöitä. Voinko itse kirjoittaa energiatodistuksen omaan talooni?

Voit, mutta huomio, että se on törkeäksi luokiteltava asiakirjaväärennös jonka arvo oikeudessa on 4kk-4 vuotta.